Despre noi


In Monitorul Oficial al României nr. 691, din 20 septembrie 2002, apare Ordonanţa de urgenţă nr. 107 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin reorganizarea Companiei Naţionale „Apele Române” – S.A. şi prin preluarea activităţii de hidrologie, hidrogeologie si de gospodărire a apelor de la Compania Naţională ” Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” – S.A.

Administraţia Naţională „Apele Române”, cu statut de regie autonomă de interes public naţional, este persoană juridică română si funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului.

Administraţia Naţionala „Apele Române” are în structura sa 11 direcţii de ape organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice şi subunităţile acestora, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, Centrul de Perfecţionare şi Documentare în Gospodărirea Apelor, Revista Hidrotehnica.

Administraţia Bazinala de Apa Prut-Birlad este organizata la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut si Barlad, precum si subbazinele hidrografice ale afluentilor din stanga ai raului Siret, pana la confluenta raului Siret cu Dunarea.

sga_gl

sga_vs

sga_is

sga_bt

'